سلام !

خبری در مورد گروه Deicide بدم و اونم اينکه هفته پيش اين گروه با گروه Behemoth يک تور داشتند که اين تور با استقبال علاقه مندان مواجه شده بود . من از Fan های اين گروه که پرسيدم از تور راضی بودند و استقبال از تور رو هم خوب توصيف کرده بودند . يکی از Fan های گروه Deicide هم ميگفت که تور واقعا؛ عالی بود اما مشکل اينجا بود که به علل نامشخص اجازه فيلمبرداری از تور و اجرای گروهها رو به حاضرين نميدادند
Bye & Die

-= Shadows Move In The Dark =-
لینک
شنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS