سلام !
دوباره ميخوام درباره مسيحيت و اغفال مردم توسط کشيشها و حکمرانان با توجه به دين مسيحيت براتون بنويسم .

اين يک نقل واقعی هست که براتون مينويسم :
در قرون پيش در فرانسه کشيشها و روحانيون مسيحی از مردم در قبال پول و غذا بهشون بهشت رو ميدادند . به عبارتی آنها با فريبکاری و عنوان فروش بهشت به مردم اموال آنها رو غارت ميکردند .
روزی يکی از کسانی که شايد بشه گفت با همين نهضت پروتستانيزم مسيحی هم رابطه داشته باشه وقتی فلاکت مردم و اينگونه فريبکاری کليسا و حاکم رو مشاهده کرد روی ديوار اصلی شهر نوشت که حاکم فرانسه تمام جهنم رو خريداری کرده و ديگر کسی رو به اونجا راه نميده و اين تصور رو در مردم به وجود آورد که ديگه نگرانی بابت رفتن به بهشت ندارن . اين موضوع باعث شد تا مردم آن زمان فرانسه از اين فريبکاری کليسا با اطلاع شوند .

Bye & Die

-= Shadows Move In The Dark =-
لینک
پنجشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS