Islam   

 

سلام
درباره عدل و داد خيلی صحبت شده در همه مکاتب دينی و غيردينی و حتی در مورد انتخابات در هر جايی اولين چيزی که به گوش ميرسه برابری و عدل هست . نگارنده بارها اعلام کرده عدل و داد به هيچ عنوان وجود خارحی ندارد و شايد کلمه ای باشد برای دور کردن ذهن انسانها از واقعيت های زندگی و گمراه کردن انسانها در چاهی نامتناهی از دروغ و فريبکاری . فرقی ندارد که اين دين اسلام باشد يا مسيحيت يا يهود و يا زرتشتيت و يا هر دين ديگه ای . فرقی نداره لنين باشد يا فرويد يا نيچه و يا افلاطون . مهم هدف دروغگويی است و ديگر هيچ .
در اين وبلاگ درباره همه اديان صحبت شده ؛ چه بد و چه خوب !!! و باز طبق معمول اين وبلاگ و نگارنده آن بر طبق وظيفه ای که بردوش احساس ميکند گفتن حقايق دينی در هر زمينه ای است . اين بار نيز احاديثی از اسلام و ائمه مسلمين گفته خواهد شد تا شايد آن روی ديگر سکه نيز درباره اين دين و عقايد آنها بر همگان مسجل شود . تمامی اين روايات با ذکر سند گفته خواهد شد لذا بر روی اصل آن ميتوانيد اطمينان داشته باشيد و اگر به پايه حديث شک داريد ميتوانيد علم حديث شناسی را به مدت ۳-۴ سال در حوزه علميه مطالعه کنيد و اصل و پايه آن را برای بنده و بقيه نيز ارسال کنيد .
در ضمن اميدوارم خوانندگان القاب کافر و مرتد را به بنده نسبت ندهند و وعده بهشت و جهنم را نيز برای من يادآوری نکنند . هدف اين وبلاگ و نگارنده آن فقط و فقط و فقط بيان حقايق اديان چه در جهت صعود آنها و چه در جهت نزول آنهاست و پيرو يا مرتد هيچ دينی نيستم. فکر کنيد و آنچه را که بهترين میپينداريد انتخاب کنيد . باشد که در راه درست دين و سعادت قرار بگيريد.


۱- پيامبر اسلام فرمود : آيا ميخواهيد بهترين زنان را به شما معرفی کنم ؟ گفتند : آری يا رسول الله. پيامبر فرمود : بهترين زنان کسانی هستند که بچه زياد می آورند و با عاطفه و عفيف و پوشيده هستند؛ در خانواده اش عزيز و محترم و برای شوهر متواضع و فروتن است؛‌ اهل شوخی و مزاح و نسبت به مردان پوشيده و خوددار است . به شخن شوهر گوش فرا ميدهد و فرمانبردار است . ( کتاب مکارم الخلاق )

۱-۱- عدل و داد و برایبری بین زن و مرد چیزی است که بدان بسیار تاکید می ورزند و مدام از برابری بین زنان و مردان حرف زده شده است . اما چیزی که در احادیث میبینیم چیزی جز این است مگر اینکه قبول داشته باشیم زنان بایستی از مردان اطاعت کنند و فرمانبردار باشند و راهی جز این ندارند . مطلب دیگر آنکه در جامعه غیردینی و فقط اجتماعی میبینیم که زنانی که بچه دار  نمیشوند اما زنان خوب و نیکوکاری هستند در نظر همه مردم اعم از همسر و همسایه و غیره محبوب و بهترین هستند . مسلما توانایی بچه دار شدن همانند زیبایی مقوله ای است که پروردگار آن را در بین بندگان خود تقسیم نموده ( عدالت !!!!! ) و هیچ کس توانایی زیباسازی و بچه دار شدن خود به خودی را ندارد . اما چیز دیگر را میبینیم :

۲-امام صادق فرمود : زن زيبارو ؛ بلغم را قطع و زن تيره چهره ( زشت منظر ) باد سودا را تحريک ميکند . ( کتاب فروع کافی )

۲-۲- بلغم همان عفونت گلو و گوش و بينی هست و باد سودا باد سياهی است که در بدن باعث درد مفاصل و عفونتها و همچنين باعث ناراحتی و غم و اندوه ميشود . ---- به راستی چه ميتوان گفت ؟ زشتی و زيبايی نزد خداوند است و هيچ فرقی بين زنان و مردان نيست . آيا مرد زشت رو نيز باعث همه اين بلايا ميشود و آيا واقعا خداوند زنی را زشت می آفريند تا باعث عذاب مردش گردد ؟ . دوستان پردين و ايمان لطف کنند منظور از زيبارويی و تيره چهرگی را به حالات انسانی نظير خوب و بد بودن نسبت ندهند و خود را بدين وسيله گمراه نکنند که دور از عقل است .

۳- از امام صادق نقل شده است که فرمود : پيامبر هرگاه ميخواست همسری اختيار کند يکی را ميفرستاد تا او را ببيند و ميفرمود :  گردنش را بوی کن اگر خوشبو باشد ؛ بويش خوب و طيب است و نيز اگر غوزک پايش پرگوشت باشد؛‌ فرجش هم پرگوشت است . ( مکارم الاخلاق )

۳-۳- ابتدا به علت وجود برخی کلمات عذرخواهی ميکنم اما فراموش نکنيد که اينها عينا جملات کتابها هستند . دومين مطلب اينکه به مکرر شنيده شده که گفته اند درباره رابطه زناشويی و سکس پيامبران و قديسان سوال نشود و توجه و بررسی نشود که مکروه است و شايد گناه دارد !!!! اين نيز باز به بنده و شما مربوط نميشود . و اما اين درست که سکس در زناشويی از ارکان مهم زندگی است و خيلی از زندگی هايی که از هم می پاشد به علت ارضا نشدن طرفين و به خصوص خانمها است ولی اگر قصد زندگی ازدواج و زندگی مشکتر در زير يک سقف است ؛ و همانطور که همه الان ميگويند تفاهم و تفاهم و تفاهم مهم است و نه فرج پرگوشت و زيبايی ظاهری افراد . اگر قرار باشد انديشه الان جامعه ها از تفاهم و درست زندگی کردن به سوی بوی خوش و هيکل مانکنی معطوف شود زندگی آنها هفته دوم برباد است چون زندگی مهمتر از اينهاست .

۴- خوله از پيامبر پرسيد : حق شوهر بر من چيست ؟ پيامبر فرمود : بدون اجازه او از خانه بيرون نروی و روزه مستحبی بی اجازه او نگيری و بدون اجازه او از خانه اش صدقه ندهی و اگر سوار مرکب باشی و تورا بخواند ؛‌برای جماع اجابت کنی . ( مکارم الخلاق )

۴-۴- فرمانبرداری مطلق. اين درست است که اطاعات زن از مرد امری خوب است . اما از نظر عدالت و برابری زن و مرد اين چه بيانی است ؟ در ضمن زمان عهد قجر و صفويان و هخامنشيان که زن برده مرد بود و به ارث ميرفت تمام شده .

عجيب ولی واقعی !!!‌:
۵- پيامبر فرمود : به درستی که زن يکی از وسايل لذت و خوشی است . پس هر کس زن ميگيرد آن را ضايع نکند . ( مکارم الاخلاق )

۵-۵- وسايل لذت و خوشی ؟!؟!؟؟! وسيله !!!  ياد جمله و خدا زن را برای مرد آفريد می افتم . و همانند عربستان قبل از اسلام که زن فقط برای عيش و نوش بود و مادر پس از مرگ پدر به ارث فرزند بزرگ تر ميرسيد . آن زمان نيز فرياد بلند شد که ای مردم مگر زنان شما وسيله هستند که به ارث ميروند ؟ و باز تفکر کنيد پيرامون آنچه میپنداريد .

۶- امام موسی کاظم فرمود : مردی نزد امام باقر رفت و حضرت از او پرسيد : آيا همسر گرفته ای ؟؟ و مرد جواب داد : نه . امام فرمود : دوست ندارم که تمامی دنيا از من باشد ولی يک شب بی زن بخوابم . ( فروع کافی )

۶-۶- !!!!

۷- پيامبر فرمود : زن نازا از حصير خانه نيز پست تر است . ( مکارم الاخلاق )

۷-۷- تفسير با خودتان !!!

و درباره آخرين حديث بيان شده حديثی است که شايد خيلی از شما آن را ديده باشيد . حديثی که امام حسين درباره ايرانی ها گفته است . البته بنده حديثی درباره ايرانی ها از امام علی نيز شنيده ام که موفق به يادآوری نميشوم و همچنين منبع آن را نميدانم .

۸- حسين بن علی فرمود : ظما از تبار قريش هستيم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ايرانی ها هستند . روشن است که هر عرب از هر ايرانی بهتر و بالاتر و هر ايرانی از دشمنان ما هم بدتر است . ايرانی ها را بايد دستگير کرد و به مدينه آورد؛ زنانشان را به فروش رسانيد و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت . ( سفينه البحار و مدينه الاحکام و الآثار؛ نوشته حاج شيخ عباس قمی؛ صفحه ۱۶۴ )

۸-۸- شايد خيلی ها بگويند ايرا آن زمان آنقدر وسعت داشته که شايد منظور از ايرانی ترکهايی بودند که آن زمان به علت وسعت ايران ؛ ايرانی نام ميگرفتند و يا افغان ها و يا .... اما همانطور که از تاريخ پيداست عربها مربوط به شبه جزيره عربستان و عجم ها ايرانی ها مابين خليج فارس و دريای خزر بوده اند . و در تاريخ نيز از جنگ بين عرب و عجم خبر داده شده است .

اگر بنده در مورد همه چيز بد و خوب گفتم ؛ اگر در جايی در مورد کسی يا دينی خوب گفتم بديها و اشتباهات آن را نيز گفته ام و باز نيز ميگويم . پس اينچنين نيست که طرفداری از دينی انجام بدهم که عقيده دارم هيچ دينی کامل نيست . فقط در مورد آنچه درباره حقايق اديان مينويسم تفکر کنيد . تا شايد بهترين دين و بهترين راه را پيدا کنيد .

Bye & Die

-= Prophet Of DarkneSS =- 

لینک
سه‌شنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٤ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS