حسين ؛ خونی که پايمال شد

سلام !
شايد خيلی ها با اين متن و جمله اين وبلاگ تعجب کنند و هيچ وقت انتظار همچين متنی رو نداشته باشند اما من چيزهايی را مينويسم که حقيقت دارند و نه چيزهايی که به زور و با تعصبات غلط در مغز انسانها فرو کرده اند .

اين روزها روزهای محرم و عاشوراست . مسلما بعد از گذشت ۱۴۰۰ سال از وقايع اين روزها هنوز که هنوزه مردم اين روزها را گرامی ميدارند . درست است شايد در حاشيه های اين واقعه مانند هرچيز ديگری در جهان تحريفاتی وجود داشته باشد اما اصل آن را هيچ وقت نميتوان تحريف کرد . حسين خونی است که پايمال شده است . شايد همگان اين سوال در ذهن داشته باشند که پرچم سرخ رنگی که بر بالای گنبد حسين ولی برپاست برای چيست ؟! اکنون جواب آن را با توجه به خوانده ها و شنيده ها برای شما ميگويم . خون حسين برای اسلام واقعی ( و تاکيدا ميگويم برای اسلام واقعی ) مظلومانه ريخته شد و هيچکس بعد از آن نتوانست حق آن را از بی دينان اسلامگرا بگيرد . حتی قيامهای ايرانيان نيز نتوانست اين مهم را انجام دهد و بدين ترتيب حرمت خون وی پايمال شد و تا زمان ظهور منجی مسلمانان که حق پايمال شده خون حسين ولی را بگيرد آن پرچم سرخ برافراشته است .
حسين ولی فقط و فقط با ۷۲ تن به جنگ هزاران نفر رفت . فرزند شيرخوار خود را فدای اسلام حقيقی کرد .  شايد به امروز و به خاطر بسياری از مسائل هدف از قيام عاشورا را نماز و امر به معروف و نهی از منکر بيان ميکنند اما بنده اعتقادی به اين حرفها ندارم . از نظر نگارنده اين وبلاگ که با دين حقيقی موافق است و عليه همه دينهای ساخته فکر بشر ميجنگد ؛‌هدف از فيام حسين ولی و يارانش را احيای اسلام واقعی ( اسلام بر پايه محمد نبی ) و احيای حق از دست رفته خود و خاندانش ( ولايت پس از محمد نبی ) ميدانم ولاغير .
شايد خيلی از افراد اينگونه مراسم را مضخرف و بر پايه جهالت بدانند اما نميدانند چرا بعد از گذشت ۱۴۰۰ سال هنوز که هنوزه در هنگام محرم ميليونها نفر عزاداری ميکنند . کاری که حتی در بزرگترين مراسم دينی ساير اديان نظير آن پيدا نميشود . نميدانند اگر قيام عاشورا و قيام حسين ولی بی پايه و اساس است ؛ پس چرا پس از آن قيامهای متعددی در ايران روی داد .
شما مسلمان زاده هايی که اعتقادی به اين مراسم نداريد بهتر است بدانيد در همه اديان ديگر که کوچکترين نشانه ای از حقايق اسلام را درک کرده اند ۳ نفر يعنی علی ولی ؛ حسين ولی و ابوالفضل عباس را بيشتر از هرچيزی در اديان خود قبول داره اند . بنده خود کسانی را ديده ام که مسلمان نبوده اند اما در محرم بيشتر از هر مسلمانی گريه کرده اند . کسانی را ديده ام که حتی غيرمسلمانها از آنها طلب دعا کرده اند . هيئت هايی را ديده ام که بانی آنها و کسانی که در آنها مراسم اجرا ميکنند برخلاف اينکه مسلمان باشند ارامنه و مسيحی بوده اند . کسانی را ديده ام که در عين اينکه ارامنه هستند در محرم با حجاب کامل ( که اصولا در بين ارامنه عقيده ای بدان ندارند ) در مراسم  عزاداری شرکت کرده اند .
هنگامی که کوفيان بر حسين خيانت کرده اند هيجچ فکر نميکردند که عذاب خدا بر آنها تا انتهای عمر نازل شود به گونه ای که در کربلا آب در زمين فرو نميرود . آری هنگامی که بر روی زمين کربلا آب ميماند آب در زمين فرو نميرود .
اگر بنده در اين وبلاگ از انحرافات مسيحيت و اسلام گفته ام ولی برپايه اصل اين وبلاگ مبنی بر حقيقت اديان بايد حقايق آنها را نيز بگويم . برای خيلی از مردم اين حرفها مضخرفی بيش نيست که بر آن بخندند اما بدانيد چيزی که در ۱۴۰۰ سال از بين نرفته و حتی اديان ديگر بدون تغيير دين آنرا باور داشته اند چيزی جز حقيقت نيست .

Bye & Die

-= Shadows Move In The Dark =-

 


لینک
چهارشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS