انسان - جن - فرشتگان   

 

سلام !

خوب بعد از حدود ۳-۴ هفته دوباره ميخوام بنويسم . از بابت دير آپديت کردن بايد بگم که وقت بنده خيلی پر هست و به همين علت زياد وقت آزاد ندارم که بتونم پای وبلاگ بزارم . اما خوب هرزگاهی يکسری مطالب براتون مينويسم . لذا چون من اين مطالب رو از اطلاعات خودم مينويسم و از روی منبعی نمينويسم و اينگونه نيست که يک کتاب باز کنم و شروع کنم خط به خط اون رو براتون ذکر کنم به همين علت در داشتن مطالب برای وبلاگ و جمعبندی آنها مشکلاتی هست که اميدوارم حل بشه .

درباره دوستانی که فرموده بودند بهشون لينک بدم بايد عرض کنم که بنده از کارهای وبلاگ اطلاعی ندارم و نميخوام هم که به کسی بگم که برام انجام بده ؛ پس من متاسفانه نميتونم لينک دوستان رو توی وبلاگ خودم قرار بدم ! در مورد مطلب بعدی که دوستان درباره سبک متال و يا ترجمه ليريکها سوال کرده بودند بايد بگم که اين وبلاگ يک وبلاگ مذهبی هست و مطالب  و ليريکهای اون حد الامکان متناسب با مذهب انتخاب ميشه .. خوشبختانه يا متاسفانه اينقدر وبلاگ موسيقی اون هم در مورد موسيقی متال زياد هست و اينقدر متالباز زياد شده که بعضی اوقات خود بنده روم نميشه بگم متال گوش ميکنم ... از جالبی قضيه اينکه چندين کامنت در وبلاگها داده بودم که به علت جنبه بسيار پايين صاحب وبلاگ و اينکه نميتونه اشتباهات خودش رو قبول کنه کامنتها پاک شد . ديگه هر کسی که همين الان هنوز صحبت درباره اونها و اطلاعات موسيقيايی اونها باعث خنديدن ميشه با نوشتن ۲ تا بيوگرافی ناقص و ترجمه غلط ۲تا ليريک وبلاگ بررسی موسيقی متال راه انداخته . اگر اطلاعات ميخوايد ميتونيد از اون وبلاگها بپرسيد ! ( البته اميدوارم باعث توهين به کسی نشه ! )

به هر حال يکی از دوستان درباره جن و شيطان و انسان پرسيده بود که :

فرشتگان از جنس نور آفريده شده هستند و پاک و معصوم . يعنی هيچ گناهی را نميتوانند انجام دهند . در عوض جن ها را خداوند از جنس آتش آفريد . و انسان را از جنس خاک آفريد آنگاه از نفس خدايی خود در جان و روح انسان دميد ! روزی که انسان آفريده شد خداوند دستور داد تا همه فرشتگان او را سجده کنند و او را بالاتر از خود قبول بدارند .  همه فرشتگان انسان را سجده کردند به جز يکی از فرشتگان که ابليس نام داشت و از فرشتگان بامقام در نزد خداوند بود . در آن زمان ابليس از جنس نور بود همانند فرشتگان ديگر . اما تا اونجايی که من توی کتب مختلف خوندم پس از آنکه ابليس به دليل سجده نکردن بر انسان از بهشت بيرون رانده شد به جنس آتش ( جنس جن ) تغيير پيدا کرد ! پس فرشتگان از جنس نور و ابليس و اجنه از جنس آتش و انسان از جنس خاک آفريده شد . درباره اجنه هم صحبتهای زيادی وجود دارد و حتی داستانهايی واقعی درباره آنها بيان شده است . در کتاب داستانهايی درباره جن نمونه هايی از اين داستان ها آورده شده هست که همگی صحت بر وجود موجوداتی به نام جن با پاهايی سم مانند و پر مو دارند . همچنين در روايات مسلمانان از جنگی بين امام اول شيعيان علی و گروهی از اجنه کافر وجود دارد که اين روايت توسط راويان بزرگی تصديق شده است . در حقيقت اجنه همانند انسانها زندگانی دارند و تنها تفاوت آنها با انسانها در غيرمرئی بودن آنهاست . البته ذکر اين مطلب ضروريست که آنها با چشم انسانی قابل ديدن نيستند . به عبارتی خداوند بين جهان آدمی و جهان معنوی پرده ای قرارداده است که چون آدمی ظرفيت ديدن حقايق الهی را ندارد لذا اين پرده موجب از ترس وی ميشود . انسانهای زيادی در دين اسلام وجود داشتند که به آن درجه از معنويت رسيدند که خداوند پرده جلوی چشم آنها را گشود تا بتوانند دنيای معنوی را مشاهده کنند .

در باقی اديان نيز صحبتهايی مبنی بر وجود اجنه هست . همانطور که در متن قبلی وجود دارد مسيحيان و يهوديان وجود ليليت تصديق ميکنند و بر وجود او به عنوان يک جن يا به نوعی بانوی شب عقيده دارند . لذا وجود اجنه تنها مختص به دينی چون اسلام نيست و در همه اديان وجود دارد . و حتی در مسيحيت شيطان را بسان جن تشبيه کرده اند با پاهايی سم مانند و پرمو .

درباره فرشتگان نيز توضيح اين مطالب خالی از لطف نيست که ؛ فرشتگان زيادی در عرض قرار دارند که هر کدام وظيفه ای دارند . بدينگونه که دو فرشته مسئول نوشتن کارهای نيک و بد انسانها هستند و فرشتکانی که قطره های باران را محاسبه ميکنند و ... . درباره نفس خدايی که آفريدگار در بدن انسان افريد اين نکته هست که خداوند با اينکار ( به گفته اهل فن و اهل دين ) ؛ قلب انسان را سرشار از روح الهی کرد . لذا تمايل انسان به داشتن خالق ( به هر نوع ؛ خدا ؛ شيطان ؛ ماه و خورشيد و ... ) به دليلی همان نفس الهی هست که در ابتدای حلق انسان در وی دميده شده . به همين علت هست که حس خداپرستی و داشتن خدا در همه انسانها حتی آنهايی که خود را کافر ميدانند وجود دارد .

Bye & Die

-= Shadows Move In The Dark =-

لینک
پنجشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS