دين موروثی !   

 

سلام !

ايندفعه ميخوام در مورد مطلبی حرف بزنم و به مطلبی اشاره کنم که بيشتر مشکلات انسانها رو درباره دين و کلا مذاهب شامل ميشه . اگر با يک فرد مسلمان درباره دين اون صحبت کنيم طبق قرآن دين خودش رو کاملترين دين ميدونه و ازش دفاع ميکنه . اگر از يک يهودی يا مسيحی هم سوال کنيم با توجه به اينکه در کتاب آسمانی اونها هم به اين اشاره شده که اسلام کاملترين دين هست بازهم دين خودشون رو کاملترين دين ميدونن و ازش دفاع ميکنن و حتی اون کتاب رو عاری از هرگونه تحريف ميدونن !

اما مشکل اصلی و اساسی اينجاست که چرا هيچکس حرف ديگری را قبول ندارد ؟! مسلما منشا اصلی اين حرفها و اين جبهه گيری ها تولد است ! انسانی که متولد ميشود دين پدر و مادر و اجداد خود را به ارث ميبرد ! مسلمان ؛ يهود ؛ مسيحی ؛ زرتشت و ... ! ريشه تعصبات دينی انسانها در اين مسئله بيان ميشود . آيا واقعا ما بايستی با توجه به دينی که خود انتخاب نکرده ايم و فقط آن را مانند رنگ مو و چشم و يا نوع و مدل مو و همانند مسائل جسمی از اجداد خود به ارث برده ايم درباره دين خود تعصبگرايی کنيم و مابقی اديان را زيرسوال ببريم ؟! آيا انسانهايی که اسم خود را مسلمان يا مسيحی يا هر چيز ديگه ای گذاشته اند به اين تفکر فرو رفته اند که به راستی دين ما چيست و بر چه احتسابی آن را برگزيده ايم و از آن در مقابل همه دفاع ميکنيم ؟

متاسفانه تعصبات کورکورانه برخی ( و صد البته اکثر ) انسانها باعث شده تا مرز بين خرافات و دين از بين برود و همچنين باعث به وجود آمدن خفقان دينی شده است . در همه اديان به مختار بودن بشريت و اختيار داشتن وی در همه مسائل اشاره شده است ( اين نکته گفتنيست که بنده در اين مطلب اصلا بحث جبر و اختيار را مطرح نميکنم و اينکه خود بنده نيز به اختيار جامع انسان اعتقادی ندارم ) . پس ميتوان گفت که همه اديان تفکر در مورد دين را آزاد اعلام کرده اند . به همانگونه که در قرآن از لااکراه فی الدين سخن به ميان آمده است . متاسفانه برخی از انسانها بر اين باورند که اين لااکراه فی الدين دروغ محض ميباشد ! اما آيا تا به حال انديشيده اند که اين اختيار در حوضه انتخاب دين که از طرف خود دين به آن بها داده شده است هيچگونه ضديتی با اين موضوع ندارد ؟! بر طيق همين قسمت از قرآن بشريت ميتواند ( و چه بسا بايد ) در مورد دين خود تحقيق کند . و اين امر هيچگونه عقوبتی را در پی ندارد ! انسانيت مجاز به انتخاب دين خود ميباشد . البته دينی که به راستی درست باشد . نه هر دينی که انسان بپسندد و در دين خود شهوت و هوای نفس و قتل و غارت را ارکان دين خود حساب کند . مسلما دينی که از لحاظ شرع ؛ خدا ؛ و انسانيت درست و معنوی باشد .

متاسفانه انسانها پيرو نظرات ديگران در قبال دينها هستند . البته راهنمايی شدن از طرف ديگران به خصوص علمای دينی و کارشناسان دينی کاری زيبا و پسنديده است اما نه آنکه فقط اطاعت کنيم بدون تحقيق ! اگر جايی گفته بشه اسلام ؛ مسيحيت ؛ يهود بد است همه پيرو آن نوشته يا آن فرد ميشوند . اين کاملا غلط است . ( همونطور که به دوستانی که با دينی مشکل دارند هم پيشنهاد کردم که خودشون برن دنبال اون دين و در موردش تحقيق کنند . اگر به مطلبی دال بر بدی اون دين نسبت به بقيه اديان کسب کردند از اون دين صرفنظر کنند در غير اينصورت اون دين رو با علم به کاستی های موجود در هر دينی بپذيرند )

به هر حال بهتره در مورد دين خودمون حداقل و حداقل برای ايمان آوردن به دين خودمون اطلاعاتی رو داشته باشيم . بعضی از ماها خيال ميکنيم اگر در اسلام نماز يا روزه يا حتی مراسمی جانبی مثل اعتکاف وجود دارد در دينهای ديگر وجود ندارد . در صورتيکه کاملا در اشتباه به سر ميبرند . در همه دينهای موجود در جهان همچين چيزهايی برای شادابی و طراوت روح بشريت گنجانده شده که مطمنا از سر جهل و نادانی نبوده والا همه اديان اين جهل را مرتکب نميشدند . اميد است تعصبات خاص زندگانی دينی باعث چشم پوشی روی نقاط ضعف دين خود و يا نقاط قوت اديان ديگر نشود و دينی را برگزينيم که بهترين باشد !

Bye & Die

-= Shadows Move In The Dark =-

لینک
یکشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS