عبادت !   

 

سلام !

مطلبی در مورد عبادت نوشتم که نميدونم چرا نمياد تو وبلاگ ؛ به خاطر همين دوباره مينويسم .

تا حرف از عبادت به ميون مياد همه سريع فکرشون ميره سمت نماز ! خيليها ميگن نماز و روزه و اين چيزا چرت و دروغه ! با اينکه هر کسی نظری داره اما ......

توی همه اديان چه الهی و چه غير الهی به عبادت اشاره شده ... توی مسحييت ؛ اسلام ؛ شيطان پرستی و يهود و .... توی همه اين اديان راههای مختلفی برای عبادت در اون دين معرفی شده ... مسلمونا نماز رو دارند ؛ يهوديا نوعی نماز خاص خودشون ؛ مسيحيان نماز کليسايی رو دارند ؛ شيطان پرستی نماز مخصوص به خودش رو که بهش ميگن PlackPray که هم مراسم خاصی هست و هم نمازشون محسوب ميشه ! زرتشتيان هم نماز خاص خودشون رو دارند ... پس دليل نميشه نماز فقط برای مسلمونها باشه و اونم چرت باشه ! روزه رو هم همه دارن دقيقا مثل نمازاين هم به روشهای گوناگون ! از روزه کامل گرفته تا نخوردن حراميات و نخوردن گوشت در ساير اديان ...

پس ميبينيم که فقط مسلمونا از اين کارها نميکنن و همه اديان الهی و غيرالهی همچين کارهايی رو انجام ميدن ... پس با اين وجود مبنا و منشا روزه و نماز چيزی درست هست و برای خود بشر خلق شده ! حالا در هر دينی به نوع مختلف .... پس بر هر انسانی عبادت ( نماز + روزه ) واجب هست اما به چه طريق ؟!

طريقه ای که انسانها عبادت خودشون رو در مقابل آفريدگارشون نشون ميدن فرق داره .. دقيقا مثل خدا که برای هر کس نقش جداگانه ای داره عبادت هم همانگونه هست . به عبارت بهتر هيچ آداب و ترتيبی مجوی - هر چه ميخواهد دل تنگت بگو .. مسلما وقتی انسانهايی رو ميبينيم که با خدای خودشون ( خدا - شيطان - آفريدگار ) در حال دعوا هستند خيليها بهشون خرده ميگيرن که در حال کفرگويی و ضديت عليه خدا هستند ... اما آنها مطمئنا قصه موسی و شبان را نشنيده اند که بدينگونه خود را اسير خرافات و حرفهای پوچ کرده اند . هر انسانی اجازه دارد و حق دارد با معبود خود همونطور که بلد هست عبادت کند . مهم عبری يا عربی بودن نيست .. مهم نفس عبادت هست .

همچنين اديان راههايی را برای عبادت پيش روی پيروان خود قرارداده اند ؛ منتها ملزوما اين راهها و اين طريق های عبادت نبايد رعايت شوند . اينها تنها راههایی هستند که به پيروان پيشنهاد شده که البته در آنها رموزی نيز نهفته هست برای بهبودی انسانيت . به عنوان مثال در مراسم نماز مسلمانها وضو حکم پاکيزگی ( حتی به مقدار اندک ) ؛ و مراسم نماز حکم ورزش ( به مقدار کم ) را داراست . و يا در نمازهای زرتشتيان پاکزيگی به کار رفته است . پس ميبينيم که استفاده از راه کارهای پيشنهادی اديان برای بشريت مفيد خواهد بود . لذا بازهم ملزوما استفاده از اين نوع راهها تنها راه عبادت نيست . حتی تفکر انسان به خويشتن نيز خود نوعی عبادت محسوب ميشود . زيرا خودشناسی بخش اول و اصلی خداشناسی نيز هست . پس همه نوع عبادت ميتواند صورت گيرد . مهم نيست به زبان عبری باشد يا زبان عربی مهم نفس عبادت است و بس . به عبارتی لااکراه فی الدين !

Bye & DIe

-= Shadows Move In The Dark =-

لینک
سه‌شنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS