خدا - پروردگار - خالق   

 

خدا !

خيليها ميگن خدا وجود نداره ! بگذريم از اينکه در حال حاضر و در زمان اکنون اين چيزها مد شده اما خوب يه عده اعتقاد دارند به اين موضوع که خدايی وجود نداره ! بحثی نيست هر کس به دين خود . اما در اينجا ميخوام مقداری درباره بودن خدا صحبت کنم . مسلما  خيليها ميگن پس اونايی که قبل از پيامبران و قبل از دين به وجود اومدن و چيزی نبوده که بهشو خدا رو بشناسونه چی ؟! اونها هم خدا داشتند ؟! بايد در جواب بگيم بله اونها هم خدا داشتند .

ابتدا يک مسئله ای رو بايد توضيح بديم و اون اينکه خداوند يا خالق يا پروردگار يا هرچيزی که اسمش رو ميزارين مسلما به دليل اينکه ساير موجودات رو آفريده دارای زوايا و بعدهای گوناگونی هست . خدا قدرتمند هست و اين قدرتش تنها در يک چيز خلاصه نميشه ! بعد انرژی زايی در انسانها ؛ بعد روزی رساندن ؛ جنبه يا بعد حفاظت از انسانها و بيشمار از بعدهای ديگه مسلما ميدونيد . و اين بعدها در پاره ای از زمانها به کمک انسانها ميان و آنها رو راهنمايی ميکنه !

در زمانهايی که هنوز دين در جهان به وجود نيومده بود يا به وجود اومده بود و به همه جای جهان نميرسيد مردم آن زمان که مسلما از عقل و شعور بسيار پايينی برخوردار بودند چيزهای زيادی را میپرستدند . امثال ماه و خورشيد و حتی سنگی که جلوی در غار محل زندگی آنها قرار داشت . حال با توجه به مطلب بالا ميتوانيم به اين مسئله بپردازيم که آنها نيز خدا پرست بودند اما با اين تفاوت که فقط و فقط يک و يا چند جنبه و بعد خداوند را کشف کرده بودند و به آن پی برده بودند ... مثلا کسانی که خورشيد را میپرستيدند فقط بعد گرمادهی آن و بعد اينکه نور خورشيد باعث رويش زمينهايشان ميشد را آفريدند ! پس فقط به جنبه روزی رسانی خداوند توجه داشتند . شايد کسانی بوده باشند که سنگی را که در جلوی غار محل زندگی آنها افتاده را پرستش کنند و اين به دليل آنست که اين سنگ از ورود حيوانات وحشی به داخل غار جلوگيری ميکرد و اين جنبه محافظت خدا از بندگانش است که آنها فقط اين مورد را کشف کردند . و همچنين با پيشرفت شعور بشر پيشرفتهايی در کشف ابعاد ديگر خداوند نيز به وجود آمد تا اکنون که شايد باز هم بسياری از بعدهای خداوند کشف نشده باقی مانده باشد .

البته ذکر اين نکته ضروری هست که در اديان مختلف جهان امروز تنها دين يا مذهب شيطان پرستی به وجود خداوند اعتقاد ندارند و مابقی دينها به اين امر اذعان دارند . و در پايان گفتن اين مطلب ضروريست که خدا در نظر هر کس ويژگی های خودش را داراست و مسلما خداهای گوناگونی در جهان وجود دارند که هر کس آنها را با شعور خود و اعتقاد خود ساخته ! خداهايی شايد برای کسانی مهربان و عادل و شايد برای کسانی ديگر بی عدالت اما در هر دو صورت قابل پرستش !

خدا چيزيست مانند دين که هر کس برای خودش بايد بسازد ... نه چيزی مانند بت ! بلکه چيزی که بتواند او را به عنوان خدا قابل پرستش جلوه دهد و چيزی باشد که ارزش و منزلت پرستش را داشته باشد در عين اينکه به راستی خدا باشد !

Bye & Die

-= Shadows Move In The Dark =-

لینک
پنجشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS