نگاهی به دين زرتشت (( قسمت آخر ))   


تاريخ زرتشتيان

دين زرتشت از زمان کيانيان و هخامنشيان به تدريج در ايران رواج يافت . در حکومت اشکانيان گسترش پيدا کرد و در دوره ساسانيان دين رسمی ايران شد . پس از ايجاد نابرابری اجتماعی در ايران که در حکومت ساسانی روی داد ؛ با يورش تازيان يعضی از ايرانيان تغيير دين دادند . گروهی از زرتشتيان نيز که تحمل ستم حکومت بيگانه رو نداشتند ؛ به سوی کشور هندوستان مهاجرت کردند . آنان با تلاش و پشتکار خود ؛ سازندگی را گسترش دادند و هم اکنون به نام پارسيان از شهروندان ارزشمند و خوشنام هند به شمار می آيند .
زرتشتيانی که در زادگاه خود ايران باقی ماندند ؛ در نخستين حکومتهای پس از ساسانيان و تعصبهای موجود زتدگی سختی داشتند و پس از سالها رنج و دربدری به شهرهای کوير ايران ؛ يزد و کرمان پناه بردند و با کندن کاريزها آب را از دل زمين بيرون آوردند و پيشه سفارش شده پيامبرشان ؛ کشاورزی را در شهرهای کويری گسترش دادند . قرنها بعد پس از اينکه بيداد و تعصب کاهش يافت به شهرهای بزرگتر ايران نيز مهاجرت کردند . با ايجاد مراکز دينی ؛ آموزش و اجتماعی هم اکنون در کنار ديگر هم ميهنان ؛ به همزيستی مسالمت آميز که بدان باور دارند ادامه ميدهند و همواره برای ميهنشان ؛ ايران ارزوی پايندگی و سرافرازی ميکنند .

پـــــــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ن

گزيده ای از پيام اشو زرتشت

ای مزدا ؛ تو را از راه اشويی نماز ميبرم و با هنر منش نيک به تو نزديک ميشوم (۲۸ بند ۱۰)
نيک ميدانم هيچ نيايشی نيست که از جان و دل برآيد و بی پاسخ بماند (۵۰ بند ۸)
خوشبختی از آن کسی است که در پی خوشبختی ديگران باشد (۴۳ بند ۱)
از کسانی باشيم که جهان را به سوی تازگی و ابادانی و مردم را به سوی راستی و پارسايی راهنمايی ميکنند ( ۳۰ بند ۹)
بهترين گفته ها را به گوش بشنويد ؛ با انديشه روشن بر آن بنگريد ؛ سپس هر زن و مرد آزادانه راه خود را برگزينيد ( ۳۰ بند ۲)


سخن نگارنده :
و اين مطالب در مورد دين زرتشت هم تمام شد . اميدوارم استفاده لازم رو برده باشيد . باز هم تکرار ميکنم که بنده قصد ترويج هيچ دينی رو ندارم . چون خود انسانها بايد دين خودشون رو با توجه به عقايد و ديدگاه های خودشون انتخاب کنند .
و اين رو هم بگم تمام مطالب موجود در وبلاگ من شامل قانون کپی رايت ميشه و کپی مطالب وبلاگ بدون کپی رايت مستوجب هولناکترين نفرينهاست .

Bye & Die

-= Shadows Move In The Dark =-
لینک
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS