توحيد   

 

سلام

در ابتدا بايد عرض کنم که بنده در يکی از پست های اين وبلاگ هم گفتم که آيدی بنده حدود يکسال هست که از طرف ياهوو بسته شده و بنده با آيدی" King_Deicide " هستم .

اما مطلب اصلی اين پست . شايد بشه گفت به نوعی بررسی اصول دين مسلمان ها هست . توحيد - عدل - نبوت - امامت - معاد . امروز درباره اصل اول اين اصول يعنی توحيد صحبت خواهد شد . البته در ابتدا ذکر اين نکته ضروری است که هيچ ربطی به اسلام ندارد و تنها گزينش ۵ اصل دين است .

نميدونم از بين کسانی که اين وبلاگ را ميخوانند چند نفر فيلم برخورد Contact رو ديده اند . فيلمی فوق العاده قوی و فوق العاده تاثير گذار ! فيلميه که واقعا ميشه از طريق اون به يک نفر اون بالا بالاها ايمان آورد . توحيد : يگانگی ؛ بودن يکی اون بالاها . اول میپردازيم به بودن يا نبودن خدا يا پروردگار يا خالق يا هر چيزی که بخواهيد بر آن نام بگذاريد . يه عده ميگن ما بی خداييم ؛ بی خدا يعنی چی ؟ تا حالا همچين چيزی رو تونستين هضم کنين ؟ ما بی خداييم ؛ باشه قبول اما يعنی به هيچ چيز به عنوان يه منشا اعتقاد نداريد ؟ وقتی گفته ميشود که انسانهای عصر حجر خدا را نمیپرستيدند و به جای آن ماه و خورشيد و غيره رو میپرستيدند به علت کوچکی فضای ذهن آنها بوده .. اونها فقط تونسته بودن از تمام قدرت خالق فقط و فقط نور و بارور کردن مزارع خودشون رو ببينند . اما در دنيای امروز چی ؟ هنوزم شعور و ذهن آدميان در حد عصر حجر باقی مانده ؟ يه عده ماديگرا هستند و انسان و همه چيز را فقط و فقط ماده ای ميدانند که به خودی خود به وجود آمده است مانند نظريه داروين ( که بعدا در اينباره بحث خواهد شد ) اما آيا همه چيز به خوديه خود به وجود آمده ؟ اين همه ستاره و سياره ؟ اين همه انسان اين همه پديده چه طبيعی و چه غير طبيعی ؟ آيا به راستی ميتوان گفت همه آنها بی علت گرد هم جمع شده اند ؟

شمايی که خدا را قبول نداريد ايا به نيرويی بالاتر از همه موجودات اعتقاد داريد ؟ مسلما و به طور قطعی نيرويی بالاتر و برتر از همه موجودات قرار دارد ؛ شايد عده ای آن را خدا ؛ عده ای شيطان ؛ عده ای ماه و خورشيد بدانند اما ذکر اين مطلب که هيچ نيرويی بالاتر از همه نيروها وجود ندارد امری است بسيار بيهوده . اگر چنين باشد به راستی دنيا برای چيست ؟ محلی برای عيش و نوش ؟ پس اين همه اديان مختلف برای چه به وجود آمده است ؟ اين همه انسان برای خوش گذرانی به اين دنيا آمده اند ؟ چرا به دنيا می آييم ؟ آيا فقط و فقط نطفه ای که از صلب مرد خارج ميشود باعث شکل گيری پديده ای است که هنوز توان مقابله با خيلی از مشکلات آن وجود ندارد ؟ آيا انشانها خود به خود ميميرند ؟ آيا همه کتب آسمانی که ميگويند خدايی وجود دارد و آيا اين همه انسان به چيز اعتقاد دارند که وجود خارجی ندارد ؟

خير ؛ نيرويی برتر از همه ما و برتر از همه نيروهای دنيوی وجود دارد ؛‌ اين نيرو چه خدا باشد چه هر چيز ديگری ؛ همان نيرويی است که وقتی انسانها به مشکل بر ميخورند آن را صدا ميزنند . خدايی وجود دارد ؛ همان که خالق همه انسانها و خالق همه چيز . آنکه نطفه را انسان ميکند و آنکه انسان را جان ميگيرد . به راستی وقتی يک اختراع جالب ميبينيد به دنبال سازنده آن هستيد . وقتی موزيک فوق العاده ای ميشنويد به دنبال گروه آن هستيد پس مسلما اين همه پديده هم سازنده ای دارد واحد و فقط واحد .

اما توحيد ميگويد خدا يکی است و جز آن خدايی نيست . به قول قرآن لم يلد و لم يولد . اگر ماه و خورشيد در عصر حجر ميتوانست يکی شود فقط و فقط قدرت يک خدا را به بشريت نشان ميداد . خدايی که قدرت شب کردن روز و روز کردن شب را دارد . در مسيحيت Trinity وجود دارد که توحيد نيست . خدا يکی است همانطور که در باقی اديان گفته شده است . اصلا برای کسانی که ساير اديان را نيز قبول ندارند ميتوانيم از مصر و يونان و روم باستان مثال بزنيم . در يونان برای هر چيزی الهه و رب النوعی وجود داشت . الهه عشق ؛ الهه جنگ و ساير رب النوع ها . اما در نهايت زئوس قرار داشت . خدای مطلق يونان باستان . در بابل نيز رب النوع های زيادی وجود داشتند همانند Tiamat ؛ اما خدای بزرگ بابل کسی جز Marduk کبير نبود . حتی در بت پرستی نيز بت های مختلفی داشتند و هر بت مخصوص دعای خاص و قبيله ای خاص بود ؛ اما بت اصلی بت خانه کعبه الله نام داشت . توحيد در همه اديان وجود دارد . توحيد چيزی نيست که مخصوص اديان الهی و غير الهی باشد . توحيد و خالق قصه ای نيست که انسانها برای ثروتمند شدن يا قدرتمند شدن بتوانند آن را بسازند و بر آن تکيه بزنند . توحيد را نميتوان منحرف کرد . توحيد اديان نيستند که برای صاحبان قدرت منفعت داشته باشند . توحيد چيزيست که هر انسانی و هر فردی از هر دين و از هر قبيله ای به خدايی و به قدرتی بالاتر از همه حتی در ذهن ناخود آگاه و خود آگاه خودش اعتقاد دارد . خداپرستی و توحيد حتی نه به خدا بلکه فقط به يک قدرت بالاتر غريضی است و در هر انسانی وجود دارد به شرطی که بتوان آن را باور کرد .

به هر حال خالقی وجود دارد با هر قدرتی فراتر از قدرت همه . و تنهای تنها ! اين نه گفته های نويسنده وبلاگ است و نه قصه ای از پيش نوشته شده ؛  خداپرستی و توحيد در ذهن و فطرت همگان است به شرطی که بدان ايمان آوريم . و به شرطی که واقعا و واقعا به خودمان ؛ دنيای خود و راهی که ميخواهيم در آن قدم بنهيم فکر کنيم و با تفکر درست در همه جوانب سعادت اصلی خود را برگزينيم ( کاری که هدف اصلی اين وبلاگ است يعنی تفکر بيشتر درباره مسائل ) . در پايان به کسانی که فيلم برخورد را نديده اند واقعا پيشنهاد ميکنم اين فيلم را ( دوبله شده ) ببينند تا شايد خيلی از مسائل را بتوانند باور کنند .

Bye & Die

-= Shadows Move In The Dark =-

لینک
دوشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸۳ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS