سلام !
چندتا از دوستان گروه متالی رو درست کردن که يکی از قديمی های گروههای متال در ايران هست . لينک اين گروه توی وبلاگ هست . ميتونيد از اون سايت هم ديدن کنيد .
www.Explodeband.com


-= Shadows Move In The Dark =-
لینک
سه‌شنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS

       


پيامبر تاريکی ظهور ميکند !
برای جان دادن به روح زيبای شب .
برای به سخن درآوردن کفرگويان بي زبان .
برای نابودی ارتش نامقدس روشنايی !
برای اسارت کفرگويان نامقدس .
اکنون در اين زندگی تنفرآور !
صدای ناله تو هوای سنگين را می شکافد
و روح را به اعماق گور می کشاند .
برای گرفتن قدرتی که در وجود تو است
برای عبور از ميان روشنايی سوزان !
و برای راحت کردن زنگی تو .
عبور کن و از پشت نورها بيرون بيا .
تو خواهی مرد در زندگی ای که بدينگونه پرستش ميشود !
خدا را ميخوانند اما بی خدايند !
کتاب مقدس را ورق ميزنند اما فقط ميبينند
قدرت درک برای آنها مرده است
و روزی فرا ميرسد که من و تو بخنديم بر کسانی که ميگريند !!!

-= Shadows Move In The Dark =-
لینک
سه‌شنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS

       


آسمان در حال اشک ريختن است !
و از چشمهای فرشتگان خون ميچکد .
دوزخ در حال سوزاندن افراد گنهکار .
و بهشت بدون انسان !
تاريکی قلب نور را ميشکافد .
و در فراسوی معنويت خدا به نظاره مينشينيم !
رد پاهايی که بر مزار ما ميرويد .
و خدا همچنان نظاره گر مرگ انسانها .
و اين عدالت معنوی مرده است
و من گريه ميکنم هنگامی که فرشتگان سقوط ميکنند
به درون جنگل تاريک مرگ !

-= Shadows Move In The Dark =-
لینک
سه‌شنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS

       

سلام !
اين نامه اولين نامه من توی وبلاگ شخصی خودم هست . يه سری متن گروههای مختلف و يه سری هم نوشته های خودم هست . اگه توی ترجمه متنها ايرادی هست خودتون درستش کنين .
Bye & Die
لینک
پنجشنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS